Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün "Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nın Rusya Federasyonu'nda Tüm Gümrük İdarelerini Kapsayacak Şekilde Uygulamaya Alınması" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.