31429 Sayılı Resmi Gazete

20 Mart 2021 Tarihli ve 31429 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.